Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Език

Защита на личните данни

Използваме и обработваме Вашите лични данни, за да можем да Ви предоставим заявените услуги, да доставим Вашата поръчка или да ви окажем съдействие чрез услугите ни за обслужване на клиенти. 

Личната информация е всякакъв вид информация, която може да бъде пряко или непряко свързана с Вас. Примери за лични данни, които обработваме, са име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, информация за плащане и поръчка за покупка. 

Имате право на достъп, корекция, изтриване и консултация. В определени случаи имате право да възразите срещу използването на Вашите данни или прехвърлянето им.